Οι εγκαταστάσεις μας
Η εταιρεία Κωνσταντίνος Σουλαδάκης συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο παλιές και γνωστές εταιρείες στην Κρήτη, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα κατασκευής και επίπλων οποιοδήποτε τύπου, τα οποία διαθέτει επιτυχώς τόσο στην Κρητική όσο και στην υπόλοιπη Ελληνική αγορά